President
Andrew Wemyss
Theta Chi (University of Georgia)
Vice President
James Gouinlock Bozza
Theta Chi (University of Georgia)
Treasurer
John Knight, III
Theta Chi (University of Georgia)